ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ – ಮಾಸಿಕ (ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದ – ರೂ. 300)

300.00

Description

ಸೂಚನೆ : ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನ ಸ್ಟೋರ್, ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜನ ಚಂದಾದಾರಗಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೂರು, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ರಿಕೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


D.s nagabhushana
HIG-5 kallahalli
Vinobanagara Shimoga-577204
9449242284

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ – ಮಾಸಿಕ (ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದ – ರೂ. 300)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *