ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಯೋಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಗಿಡ್ಡೂ ಟೇಲರನ ಸಾಹಸಗಳು

10.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಬಿ.ಟಿ. ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಇದು. ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲತೆಗಳನ್ನು ಮೇಳವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಯೋಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಗಿಡ್ಡೂ ಟೇಲರನ ಸಾಹಸಗಳು”

Your email address will not be published.