Sale!

ಕಸ್ತೂರಬಾ

270.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಗಿರಿರಾಜ ಕಿಶೋರ್‌ರವರ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಪುಸ್ತಕವು ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಮ. ನಿಂಬರಗಿರವರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಬಾರವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಸ್ತೂರಬಾ”

Your email address will not be published.