Sale!

ಕಾಗದದ ದೋಣಿ

162.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಳದೋಣಿಯೂ ಸಾಗಿತು! – ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತೈದರ ಎಸ್. ಎಂ. (ಕೇಸರಿ) ಪೆಜತ್ತಾಯ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇವರ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಾಗದದ ದೋಣಿ”

Your email address will not be published.