ಶರಣ ಕ್ರಾಂತಿ

120.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ ಅವರ ಕೃತಿ-ಶರಣ ಕ್ರಾಂತಿ: ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಶರಣರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅದೊಂದು ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಗಲಾಟೆ ಎಂಬಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿದ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶರಣ ಕ್ರಾಂತಿ”

Your email address will not be published.