ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

120.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಗಿರಿಜಾಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 1970 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎಚ್​ ಎಸ್​ ಅನುಪಮಾ, ಅನುಪಮಾರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ … ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಡಾಎಚ್ಎಸ್ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು 44. … ಕಾವ್ಯ ಬೋಧಿ – ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯ 2014 (ಸಂ, (2015) … (2012, 2016 ಬಸೂ ಅವರೊಡನೆ) … ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು”

Your email address will not be published.