ಅಚಲ ಗುರುಮಾರ್ಗ: ಮರೆತ ದಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

275.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಚಲ ಗುರು ಪಂಥವನ್ನು ಪದ್ಮಾಲಯ ಅವರು ಶೋಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ: 260
ಸೈಜ್: 1/8 ಡೆಮಿ
ಮುಖಪುಟ: ಎಂ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಚಲ ಗುರುಮಾರ್ಗ: ಮರೆತ ದಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ”

Your email address will not be published.