ಅಲಿ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಆದಾಗ

160.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಬಾರ್ಗಡ್ ಚಾಲ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ – ಅವರ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನಿಗಳು, ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಚಸ್. ಅಲಿ, ಕೋತಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಸ್ವಿಂಗ್, ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ಉಲ್ಲಾಸದ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ‘ದೇವರನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಂಕಿ ಟ್ರಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಲಿ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಆದಾಗ”

Your email address will not be published.