ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಗರುಡ

100.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಡಿ. ಆರ್. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರಿತಿಯು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಂದು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಆತಂಕ-ತಲ್ಲಣ-ಬಯಕೆ-ವಿಷಾದಗಳೆಲ್ಲದರ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿಯೂ ಹೌದು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಡಿ. ಆರ್. ರ ಪಠ್ಯಗಳು ಅಯಾ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜತೆಗೆ ಒಪಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾ ವಿರೋಧದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿವೆ; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇಂಥ ಮುಖಾಮುಖಿ-ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಡಿ. ಆರ್. ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ.

-ಎನ್. ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಗರುಡ”

Your email address will not be published.