ಅನಾಮದಾಸನ ಕಡತ

450.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸ್ವ. ಡಾ. ಹಜಾರೀಪ್ರಸಾದ ದ್ವಿವೇದಿಯವರು ಬಹುಮುಖೀ ಪ್ರತಿಭಾಸಂಪನ್ನರು.  ಸ್ವಾಧೀನ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಹಿಂದೀ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ  ಕಾದಂಬರಿ ಅನಾಮದಾಸನ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಕಾಲೀನ ಜೀವನದ ಈ ಸರಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿದೆ, ದರ್ಶನವಿದೆ, ಕಲೆಯಿದೆ.
೨೦೨೧, ಬೆಲೆ ರೂ ೪೫೦

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅನಾಮದಾಸನ ಕಡತ”

Your email address will not be published.