ಅಂಡಮಾನ್: ಕಂಡ ಹಾಗೆ

80.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು – ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಂಡಮಾನ್: ಕಂಡ ಹಾಗೆ”

Your email address will not be published.