ಅಸಮಾನತೆಯ ಜಾಗತೀಕರಣ

40.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಇದನ್ನು ನವಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. … ವಾತಾವರಣದ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಮತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣವು … ಮೂಲ: ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1992ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ … (2004). p. 4; ↑ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಆ‍ಯ್‌ನುವಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಶನ್ ಆ‍ಯ್0ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಶನ್ .

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ಆಂದೋಲನ ಮೂಲ: ಕನಕ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅನು: ರಾಹು ‘೧೫೦ ೫೯. ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು … ಅಸಮಾನತೆಯ ಜಾಗತೀಕರಣಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ ಅನು: ಸಿಂಚನತಂಡ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಸಮಾನತೆಯ ಜಾಗತೀಕರಣ”

Your email address will not be published.