ಬೀಗದ ಕೈ

130.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಜಪಾನಿನ  ‘ಕಾಗೀ’ ಕಾದಂಬರಿ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಡಾ.ವಿಜಯ್ ನಾಗ್. ಜಿ.

ಡಾ.ವಿಜಯ್ ನಾಗ್. ಜಿ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೆ ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. ಅವರು ಈ ಜಪಾನಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲು ಸೊಗಸಾದ ಅನುವಾದ. ಮೂಲಕೃತಿಯಷ್ಟೆ ಈ ಅನುವಾದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೃತಿ. ಇದರ ಕರ್ತೃ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆದ ಹತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.ಜಿನ್’ ಇಚಿರೊ ತಾನಿಜಾ಼ಕಿ,‌ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಜಪಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಇವರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ #ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಕಾಮ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅದಿಮ ಭಾವನೆಯು ಹಿಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ನೇಕೆಡ್ ಟ್ರುಥ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಘಾತಕೊಡುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗಲ್ಭವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ‌ ಇಲ್ಲ ಕಥಾನಿರೂಪಣೆಯು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯ ಆಟಗಳನ್ನು, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ, ಅಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತೆ ಇವೆರಡೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ದಿನಚರಿ ಬರೆಯುವ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬೀಗದ ಕೈ”

Your email address will not be published.