ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಡಾ

240.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಆರ್‌. ವಿಜಯಶಂಕರ ಅವರ ‘ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡಾ‘ ಕೃತಿ, ಲೇಖಕ ತನ್ನ ಓದು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ದಕ್ಕಿದ … ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಡ –ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು … ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳನ್ನು ‘ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ’ ಎಂದು ತೋರುವ ತೋರುಬೆರಳಿನಂತೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಬರಹಗಳಿವೆ. … ಈ ಕೃತಿ ಆಪ್ತವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಡಾ”

Your email address will not be published.