ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

50.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ವಿ.ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ರವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಾಗ, ಅವರ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯ ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ದೃಷ್ಟಿ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಗರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ”

Your email address will not be published.