ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸ್ವರೂಗಳು

50.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಗಳು’ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅಭಿನವ. ಈ ಕೃತಿಯು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸ್ವರೂಗಳು”

Your email address will not be published.