ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಿಂತನೆ

30.00

Out of stock

Email
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ,ಶರಣ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಕರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಶರಣ ಚಿಂತನೆ,ಶರಣ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಿಂತನೆ”

Your email address will not be published.