ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಮರು

90.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕುರಿತು ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, ನಡೆದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳು,ನಾಡಿನ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು,ಹಿರಿಯರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ,ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಕಲನ ಈ ಪುಸ್ತಕ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಮರು”

Your email address will not be published.