ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ

60.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಲೇಖಕ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರ ಮೂಲಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯವರು ‘ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ‘ ಎಂಬ ಅನುವಾದದೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ”

Your email address will not be published.