ಭವ್ಯ ಮಖ್ನ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಭವ್ಯವಾದ ಆನೆಯು ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆನೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಓದುವಿಕೆ, ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭವ್ಯ ಮಖ್ನ”

Your email address will not be published.