ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ಧ

60.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದೇವರು ಏನು ವರಬೇಕೆಂದಾಗ, “ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಬೇಕು” ಎಂದನಂತೆ. … ತಿರುಗುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ತಿರುಗುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ … ಈ ಶಬ್ಧ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ ಮತ್ತು ಗಂಧಗಳೂ ಸಹ ಆ ಪಂಚ ಭೂತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. … ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಲೆ, ಕವಿತೆ, ಕಾವ್ಯ, ಪುರಾಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ಧ”

Your email address will not be published.