Sale!

ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು

90.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಸಂಗಾತದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ರಮೇಶ ಅರೋಲಿಯವರ ‘ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು’ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಈಗ ಓದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರೋಲಿಯವರ ಕವಿತೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿಡು ಸಾಕು ಈ ಕೇಡುಗಾಲಕ್ಕಿಷ್ಟು”

Your email address will not be published.