ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಹಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಧಾವಿ ಬಹುಮುಖಿ ಸಾಹಿತಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದ ಆಯ್ದ ಕಿರುಗತೆ ಮತ್ತು ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜಾಕ್ ಲಂಡನ್, ವಿಲಿಯಂ ಫಾಕ್ನರ್ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕತೆಗಾರರ ಕತೆಗಳ ಜೊತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಐತಿಹ್ಯಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಈಡಿಪಸ್, ರಿಪ್ ವ್ಯಾನ್ ವಿಂಕಲ್, ಜಾನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್, ಪೆಂಡೋರಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಟ್ರಾಜನ್ ಕುದುರೆ, ವಿಲಿಯಂ ಟೆಲ್- ಇತ್ಯಾದಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಿರುಗತೆಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮುನ್ನ 1956ರಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದ ಸುಲಭ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬಿಳಿಕೊಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 1972ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇವೆರಡು ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಪುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು”

Your email address will not be published.