ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ

100.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಕವಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ “ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ” ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ವರ್ತಮಾನದ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತ, ಕವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ”

Your email address will not be published.