ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು

140.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email
SKU: B-AKR-KMN Category:

Description

೩ ನಾಟಕಗಳು: ಪಂಜರ ಶಾಲೆ, ಹೆಡ್ಡಾಯಣ, ನೀಲಿ ಕುದುರೆ

ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದ್ದ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಇಲ್ಲೀಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕ ಪಂಜರಶಾಲೆಯು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ್ದು; ಎರಡನೆಯ ನಾಟಕ ಹೆಡ್ಡಾಯಣವು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದು. ಮೂರನೆಯ ನಾಟಕ ನೀಲಿಕುದುರೆಯು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮೂಲವೊಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು. ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ರಂಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಸಂಕಲನವು ಪ್ರಯೋಗಕಾರರಿಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು”

Your email address will not be published.