ಡಿ.ಡಿ ಕೊಸಾಂಬಿ

85.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಡಿ.ಡಿ ಕೊಸಾಂಬಿಯವರು ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ” An introduction to the study of Indian History” ಬರೆದಾಗ ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತಿರುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂಲತಃ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಣೆಗೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಡಿ.ಡಿ ಕೊಸಾಂಬಿ”

Your email address will not be published.