ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು

75.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

‘ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು’ – ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾದಂಬರಿ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಈಗ ಕಾದಂಬರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. “ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು’ ಮಾಯಾವಾಸ್ತವ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಉತ್ಕಟ ಬರವಣಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ, ದುಮುಗುಡುವ ಉತ್ಕಟ ಜೀವಕಾಮವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಜೀವವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು”

Your email address will not be published.