ಯೂರಿಪಿಡೀಸ್ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು

188.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಯೂರಿಪಿಡೀಸ್ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು: ಅಲ್ಸೆಸ್ಟಿಸ್ | ಔಲಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಫಿಜೀನಿಯಾ | ಮೀಡಿಯಾ

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಕೃತಿಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಕುಟಮಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಗಳೂ ಹೌದು. ಅನುವಾದದಿಂದ ತೊಡಗಿ ರಂಗಪ್ರಯೋಗದವರೆಗೂ ಇವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೆದುರಿಸುತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಯೂ ಆಗಾಗ ಆ ನಾಟಕಗಳ ಹೊಸ ಅನುವಾದಗಳನ್ನೂ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಅಂಥ ಅನುಸಂಧಾನದ ಸವಾಲನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಷಾಂತರವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಛಂದೋಬದ್ಧ ಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ; ಆಡುಮಾತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹೊಸಗನ್ನಡದೊಳಗೂ ಕಾವ್ಯದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೊರನಾಡಿನ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವದೇಶದ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಲೂ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಯೂರಿಪಿಡೀಸ್ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು”

Your email address will not be published.