ಗಾಳಿಪಟದ ಮರ

160.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಗಾಳಿಪಟ ಮರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ … ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು spring ಋತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ವಸಂತಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗಾಳಿಪಟದ ಮರ”

Your email address will not be published.