ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ -ಆಯ್ದ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಆರ್ವೆಲ್‌ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಳಗವು, ‘ಚಿಂತಕರ ಮಾಲೆ–2’ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನದ ಓದು ಆರ್ವೆಲ್‌ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತಾರ ಓದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ -ಆಯ್ದ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು”

Your email address will not be published.