ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಅಮೇರಿಕನ್ ಬರಹಗಾರನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಯ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಬರಿಯ ಪರ್ವತದ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಓದಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನತೆಯಿಂದ ನಾಟಕೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನದು ಜಪಾನ್. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಟೀಫನ್ ಐಟ್ಕೆನ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟ”

Your email address will not be published.