ಹೆಣ್ಣು ಸಂಕರ ಕಾಲದ ಆತ್ಮಕತೆ

140.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳಾ ವಾದ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್-ಡಾಎಚ್ಎಸ್ಅನುಪಮಾ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ … ಆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಯಬೇಕು, ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮರುಕವೆನಿಸಿ ಅವರ ನಂತರ ಗಂಡು … ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದ ವಿಪರ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹೆಣ್ಣು ಸಂಕರ ಕಾಲದ ಆತ್ಮಕತೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *