ಹೆಣ್ಣು ಸಂಕರ ಕಾಲದ ಆತ್ಮಕತೆ

140.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳಾ ವಾದ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್-ಡಾಎಚ್ಎಸ್ಅನುಪಮಾ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ … ಆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಯಬೇಕು, ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮರುಕವೆನಿಸಿ ಅವರ ನಂತರ ಗಂಡು … ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದ ವಿಪರ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹೆಣ್ಣು ಸಂಕರ ಕಾಲದ ಆತ್ಮಕತೆ”

Your email address will not be published.