ಕಾಡು ಹಾದಿಯ ಜಾಡು ಹತ್ತಿ

100.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕಾದಿತ್ಯ ಬೆಳ್ಗೋಡುರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಬೇಡ

ಕಾಡು ಹಾದಿಯ ಜಾಡು
ಜಂಗಮ ವಾಗಲಿ ಹೃದಯ
ಕಥೆಗಳಿಂದ….
ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ರಮ್ಯವಾಗಿ
ಹಸಿರು ಅಷ್ಟೇ ನವಿರಾಗಿ
ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಥೆಯ ಪಾಚಿ ಚಿಗುರುತಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಥೆಯ ಪಾತಿ.

– ಗೋರವಿ ಆಲ್ದೂರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಾಡು ಹಾದಿಯ ಜಾಡು ಹತ್ತಿ”

Your email address will not be published.