ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ

140.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ.700-350ರ ಅವಧಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತ್ರಜ್ಙಾನದ ಅವಿಷ್ಕಾರ,ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉಗಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ”

Your email address will not be published.