ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ

25.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಯ ಜನರ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿರಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ”

Your email address will not be published.