ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

360.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಲೇಖಕರು: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ಪ್ರಕಾಶನ: ಅಭಿನವ

********************

ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಿಬಂಧವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಪದರು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ನೋಡಿರುವುದು ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐದು, ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ದೇಶನಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚರ್ಚಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಧಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಆಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜೋ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಹೊಸತಾಗಿದೆ.

-ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಾತು)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ”

Your email address will not be published.