ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಚಳುವಳಿ

140.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ  ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೋತೆಗೆ ಆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೇಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಚಳುವಳಿ”

Your email address will not be published.