ಕೋಮುಹಿಂಸಾ ನಿಯಂತಣಾ ಮಸೂದೆ ೨೦೧೧

40.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಫಕೀರ ಮಹಮದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ‍ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಗು ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಭಾರತ‍ದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಕಟ್ಪಾಡಿಯವರ ಕೃತಿಗಳು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕೋಮುಹಿಂಸಾ ನಿಯಂತಣಾ ಮಸೂದೆ ೨೦೧೧”

Your email address will not be published.