ಕೋರಿಕಾ ಎಂಬಾ ಗಾಳಿಪಟ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಯೆಲ್ಲಾಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಯೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಗಾಳಿಪಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರ ರಾಜಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೆಲ್ಲಾ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಗಳ ಕಥೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕೋರಿಕಾ ಎಂಬಾ ಗಾಳಿಪಟ”

Your email address will not be published.