ಕ್ರಾಂತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ

80.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ/ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ – ಡಾಎಚ್.ಎಸ್ಅನುಪಮಾ … ಫುಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. … ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. … (ಮೂಲ: “ಕ್ರಾಂತಿಜ್ಯೋತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ” ಲೇ: ಡಾಎಚ್.ಎಸ್ಅನುಪಮಾ ಪ್ರ: ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕ್ರಾಂತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ”

Your email address will not be published.