ಮಾನವ ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿರುವ ಅದೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕಥನವಿದು. “ಮಾನವ ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ” ತನಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೋಳವನ್ನು,ಶೋಷಣೆಯ ನೊಗವನ್ನು,ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ,ಮುರಿದಗೆಯಬಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆದಾಖಲಿಸಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥನ….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಾನವ ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ”

Your email address will not be published.