ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನು

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಸಂತೋಷವು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ … ಓರ್ವ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಹಸಿರು-ಹಸಿರು ಸರೋವರದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೀನುಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೊಂಡ್ ಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಗೊಂಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪುಸ್ತ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನು”

Your email address will not be published.