ಮಹಿಳಾ ಅಸಮಾನತೆ

100.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಯೊದಗಿಸುವ ಕೈಪಿಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರ ಸಹಿತ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು,ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ತಿರ್ಪು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹಿಳಾ ಅಸಮಾನತೆ”

Your email address will not be published.