ಮಂಗರಸನ Menu

130.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮಂಗರಸನ menu ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದು,ವೈವಿದ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಗೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಈಗಿನ ತಾಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಕೇಳಿರಕ್ಕೂ ಸಾದ್ಯಾವಿಲ್ಲ.ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಎದು ಅರಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯುಳ್ಳದು ಹಾಗು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಂಗರಸನ Menu”

Your email address will not be published.