ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ (ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತದೆ)

150.00

ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾದಂಬರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಯಾರಿಗೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಓದಬಹುದಾದ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ.
ಕಾದಂಬರಿಯ ಓದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕು. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಜಟಿಲವಾಗಿ ಅದು ಕನಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಓದು.
ಒರ್ಹಾನ್ ಪಮುಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವಾಗ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಹೇಗೆ ಓದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನೂ ಆದುದ್ದರಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಬರೆಯುವವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ…

-ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ (ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತದೆ)”

Your email address will not be published.