ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆಂಟತನ

80.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್‌  ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಸಂಧಾನದ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮರುನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡಿವೆ.ಈ ಕಥೆಗಾರ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮರುನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡಿವೆ.ಈ ಕಥೆಗಾರ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆಂಟತನ”

Your email address will not be published.