ನನ್ನ ಪುಟ

130.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

”ನನ್ನ ಪುಟ” ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಕೋಟೆಯ ಅಪ್ಪಟವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಡುತ್ತ ಈ ಇಡೀ ಕೃತಿಯೇ ಹೃದ್ಯ ನೆನಪುಗಳ ಆರ್ದ್ರ ಸಂಕಲನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯದು ಎಂದರೆ ಈ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಲಲಿತ- ಗದ್ಯದ [ಫಿಕ್ಷನ್] ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಥನದಂತೆಯೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕತೆಗಳ ಮಾಲೆ ಎಂದೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ “ನನ್ನ ಪುಟ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ  ಲೇಖಕರು  ತಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಕೋಟೆಯ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಓಣಿ, ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಅನುಭವದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಓದುಗನನ್ನು ಅವು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೀಯಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಿತ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಓಹ್ ಒಂದು ಕಾಲದ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಬದುಕು ಹೀಗೂ ಇತ್ತೇ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನನ್ನ ಪುಟ”

Your email address will not be published.