ನೀನುಂಟು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಂಟು

95.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮಾಧವಿ ಭಂಢಾರಿ ಕೆರೆಕೋಣ ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಈ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಗಮನಾರ್ಹವೂ ಆಗಿದೆ.ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಅವರು 48 ಕವಯತ್ರಿಯರ 72 ಕವನಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ…ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕವಯತ್ರಿಯರು ಈ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿಸಿರುವ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನೀನುಂಟು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಂಟು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *