ಓ ಲಲ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕ-ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಳಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಓ ಲಲ”

Your email address will not be published.