Sale!

ಪಂಗುರುಪುಷ್ಪದ ಜೇನು

117.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಕತೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಕೇರಳದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬದುಕಿನ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅನುಭವವನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಪರಿಸರವನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ಜನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಂಗುರುಪುಷ್ಪದ ಜೇನು”

Your email address will not be published.